Bordrolama Hizmetleri

  • İşe Giriş-Çıkış işlemleri
  • Puantaj kayıtları
  • Hak ediş raporları
  • Bordro Hesaplamaları
  • Her türlü sosyal yardımlar, prim ve ek ödeme hesaplarının güncel yasal mevzuatlara uygun olarak yapılması hizmetlerini kapsar