Bilişim Vadisi de Yesu Grup’a Emanet

Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik etmek için harekete geçen bir merkezdir.Ayrıntılar için http://bilisimvadisi.co/ adresini tıklayınız…
Bilişim Vadisi’nin de temizlik , ikram , resepsiyon hizmetleri  “ YESU “ kalite ve güvencesiyle verilmeye başlanmıştır
Skills

,

Posted on

28 Mart 2018